Házirend a nyári táborokban és gyermekprogramokon

A házirend és a szabályok visszavonásig érvényesek az ÁSZF-el, a Hajózási Szabályzattal, a járványügyi tájékoztatóval és a weboldalon felsorolt egyéb szabályokkal, feltételekkel együtt az

 • Óbudai Sportegyesület
 • az indian-vizitura.hu és  a jelentkezes.indian-vizitura.hu
 • a működtető (Horváth Péter EV.) és Horváthné Polyák Viktória Ev. által szervezett programokon, túrákon – ez utóbbi két esetben az alapszabály kivételével.

 

A házirend és a járványügyi protokollok betartása a résztvevők és a programszervezők közös érdeke, hogy mindannyiunk számára kellemesen és biztonságosan teljenek a programok.


 

Óbudai SE – Indián-vízitúra járványügyi tájékoztatója

Kedves Szülők és Táborozók!

A Budapest Főváros Kormányhivatalának II. Kerületi Hivatala,  annak illetékes Népegészségügyi Osztálya az elektronikus formában érkezett levelünkre, telefonos érdeklődésünkre és bejelentéseinkre az alábbi tájékoztatásokat adta:

Idézet a levelezésből:

– az üzemeltetni kívánt napközis táborát a BFKH Budapest II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályánál szabályszerűen bejelentették.

– A Hivatalnál fellelhető valamennyi, az Óbudai SE (Indián-vízitúra) által üzemeltetett táborok működésére vonatkozó dokumentumok alapján megállapítható, hogy a közegészségügyi feltételeknek minden esetben megfeleltek, így a jelenlegi helyzetben is valószínűsíthető, hogy a mindenkori eljárásrendnek megfelelően, fokozott odafigyeléssel fogják a táborokat lebonyolítani, amennyiben azok megvalósulnak.

– Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei évben a táborok szervezése és működtetése során különös figyelmet kell fordítani a járványügyi szabályok szigorú betartására.

– A Nemzeti Népegészségügyi Központ május 20-i előírásai alapján szabadtéri programok szervezésénél egyedül a szoros kontaktust igénylő foglalkozások (pl. birkózás, küzdősportok) megtartása nem javallott. Kajakot, és kenut nyugodtan használhatnak a szükséges létszámmal.

– Étkezésnél a nagy zsúfoltság elkerülése végett kialakíthatnak forgó rendszert (pl. két-három részre oszthatják az étkezőket).

– A tábor ideje alatt a nagyobb létszámot javasolt kisebb csoportokra bontani (pl. kajakozók, kenusok stb.), amennyiben ez megoldható.

– Az eddigi években alkalmazott étkeztetési módszerük az idei évben is használható. A megfelelő kézhigiéne betartására, és az étel elfogyasztásáig történő megfelelő tárolására azonban fokozottan ügyeljenek.

– A tábor helyszínén csak a magát egészségesnek tartó személy / gyermek tartózkodhat.

– Koronavírus tesztelés nem szükségszerű.”

NNK nyári tábor teljes tájékoztató letölthető innen: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol

 

/Kivonat/

Egészséges táborozók: A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt.

 

Személyi higiéne betartása: A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.

A személyi higiéne alapvető szabályairól a táborba érkezők kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.

Ennek részeként fokozottan ügyeljenek arra, hogy a táborba érkezéskor minden táborozó alaposan mosson kezet vagy használjon alkoholos kézfertőtlenítést.

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok: Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

 

Teendő beteg személy esetén: Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

Kérjük, hogy a hozzánk jövő táborozók gondoskodjanak a saját használatú eszközeik használatáról a program idejére:

Minimum 1 db légzőnyílásokat takaró maszk, virucid kézfertőtlenítő, papír zsebkendő, saját törülköző, kulacs, naptej, sapka, szandál, váltó és fürdőruházat, önellátás esetén megfelelő étel tárolási és használati eszközök.

Az egészségügyi nyilatkozatot is tartalmazó „Résztvevői nyilatkozat” a www.indian-vizitura.hu oldalról tölthető le. A papírt a tábor előtt 0-4 napon belül kell kitölteni és aláírni.

 

Az Óbudai SE (Indián-vízitúra) programjain további változtatásig az NNK 2020.05.20-i járványügyi és jelen tájékoztatóban foglaltak betartásával lehet csak részt venni.


 

Nyári tábor, gyermektáborok normál túrafeltételeket kiegészítő szabályai

 

1. Jelentkezés, limitek, szükséges okmányok, nyilatkozatok

 

 • A megrendelés leadása fizetési kötelezettséggel jár. A jelentkezés lemondásakor a lemondási szabályaink szerint járunk el, tehát minimum a tábordíj 20%-át kiszámlázzuk.

 

 • A programokra a saját oldalunkon történő webshopos jelentkezés személyes adatainak és igazolások hiánytalan kitöltésével csak lehet beregisztrálni, amelyeket ellenőrzünk és a pályázatokhoz felhasználunk.

 

 • A közvetítő oldalakon, egyéb helyeken (sajtó, weboldalak, hírlevelek, közösségi média felületek stb) megjelent feltételek, árak általános tájékoztatásnak minősülnek, ezért nem tekintjük ajánlatnak őket.

 

 • Megrendelést kizárólag a saját webshopunkban veszünk fel (ettől eltérő saját nyilatkozat nélkül), különösen a nyilvános programok tekintetében.

 

 • Egy fogyasztó maximum 4 főt tud beregisztrálni a programba, külön-külön jelentkezéssel kivéve ha testvérek.

 

 • A 4 főt meghaladó, egy regisztráló által leadott jelentkeztetés, vagy céges (egyéb gazdasági társaságok, egyesületek, mozgalmak, szervezett csoportok) névre történő számlázás esetén vélelmezzük az un. üzleti felhasználást, amely esetén a támogatások nélkül teljes díj fizetendő.

 

 • Az általunk adott szülői-részvételi nyilatkozat hátoldalára kérjük fénymásold le a taj kártyát, egy fényképes igazolványt és az érvényes lakcímkártyát a résztvevőről,

 

 • Az úszástudásról a gondviselő nyilatkozik a webes jelentkezésnél, és a szülői-résztvevői nyilatkozaton.

 

 • Kiskorú gyermek 2 méternél kisebb közelségnél köteles a szabályosan becsatolt mentőmellényt viselni a parton, a vízen pedig végig.

 

 • A jelentkezés egyben pártoló tagfelvételi kérelem az Óbudai Sportegyesületbe vagy az érvényes tagság esetén annak meghosszabbítása folyó év végéig.

 

 • Adatkezelési kiegészítés: Az Óbudai SE a támogatást igénybe vevő táborozó egyes adatait továbbítja Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyeri Polgármesteri Hivatal, mint a pályázat lebonyolítója (a továbbiakban: Polgármesteri hivatal) részére a támogatás szerződésszerű felhasználásának igazolása céljából.

 

 

 • A továbbítandó adatok köre:

 

 • táborozó:– neve,- születési ideje,- lakcíme (csak III. kerületi állandó lakcímmel rendelkező táborozó után vehető igénybe támogatás)

 

 • A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan beteg illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő táborozók esetében a határozat iktatószáma.

 

 • A határozatnak a tábor ideje alatt hatályosnak kell lennie.

 

 • Szükség van dokumentum-másolatok benyújtására: A táborozók kedvezményes térítési díjának elszámolásához szükséges a pályázati felhívásban foglalt feltételek megfelelő dokumentumokkal történő igazolása.

 

 • Így különösen szükséges benyújtani:- a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, lakcímet és a születési dátumot tartalmazó oldalának elektronikus másolatát (szkennelt, vagy lefényképezett olvasható dokumentum), illetve- a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő táborozó esetén az erről szóló határozat minden oldalát tartalmazó dokumentum elektronikus (szkennelt, vagy lefényképezett olvasható dokumentum) másolatát.

 

 • A fenti továbbított adatokat a Polgármesteri Hivatal az elszámolás benyújtásának elfogadásától számított 5. év december 31-napjáig őrzi meg az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.- a dokumentumok .pdf esetleg .jpeg formátumban fogadhatóak el, maximum 2 Mb méretben.

 

 

 

2. Fizetési feltételek, határidők, ügyintézési és egyéb költségek

 

 • A tábor kezdete előtti legalább 2 héttel vagy közvetlenül a rendelés leadásakor kérjük rendezni díjakat a különféle átutalási határidők miatt,

 

 • Várólista jelentése: A jelentkezés megtörtént, de a díjak kiegyenlítése nem. A várólistáról 1 hét után, de legkésőbb a tábor előtt 31 nappal töröljük a résztvevő nevét, amelyről előzetes értesítést küldünk,

 

 • Kezdéshez közeli időponti jelentkezés esetén a díj a megrendelési napon kifizetendő,

 

 • A nyári tábor és a vízitúra díjakat a webshopos rendelés automatikus visszaigazolása után lehet elutalni ha nem kaptál megrendelés visszautasító levelet tőlünk, vagy korábban nem zártunk ki a táborból,

 

 • Jelentkezéseddel kifejezetten elfogadod a vízitúra általános szabályainkat és jelen feltételeket, illetve nem tartod eltúlzottnak a lemondási, átjelentkezési kondícióinkat.

 

 • A nehezen azonosítható, rendelésszám és név nélküli utalások esetén ügyintézési díjat számolunk fel amely alkalmanként 10.000 Ft.

 

 • A kedvezményre való jogosultságot alkalomszerűen ellenőrizzük, és jogosulatlanság esetén a normál jelentkezési díjra tartunk igényt.

 

 • A gondviselő késése esetén (tehát ha csak 17 óra után érkezik meg a telephelyünkre) minden megkezdett óra után 1.000 Ft/óra/fő felügyeleti díjat kérünk a résztvevők után, amelyet pártoló tagdíj formájában kérünk befizetni.

 

 • A részvételi díjak az árak, feltételek oldalon felsorolt szolgáltatásokat tartalmazzák.

 

3. Jelentkezés és részvétel kiegészítő feltételei (KF)

 

Kik vehetnek részt?

 

 • A teljesen kezdő evezősök is, mert a korábbi tapasztalat a nyári táborainkban, edzéseinken, vízitúráinkon nem előírás. Mindegyik táborban indítunk teljesen kezdőknek szóló képzéseket az oktatási heteken, és a vízitúrákon is.

 

 • Nyári táborainkba, programjainkra a Hajózási Szabályzat szerinti hajózásra alkalmas állapotú  egészséges résztvevőket tudjuk befogadni 6 éves kortól,

 

 • Nagyobb testvér vagy szülő jelenléte esetén a korhatár lefelé módosulhat. A kisebbek is eljöhetnek, ha biztosított az állandó felügyeletük a program alatt a gondviselő / kísérő részéről,

 

 • Programjainkon csak szobatiszta, önállóan étkezni és öltözni tudó résztvevők vehetnek részt,

 

 • Nyári táborainkat azok számára szervezzük, akik nem igényelnek életvitel szerűen szakszerű orvosi / gondozói felügyeletet, és cselekvő, illetve felfogó képességük nem korlátozott orvosi / pedagógiai értelemben.

 

 

Kiket nem tudunk fogadni?

 

 • A korábbi években a házirendet, a Hajózási szabályzatot vagy a közösségi élet szabályait súlyosan, vagy enyhén de több alkalommal (3-nál többször) megsértő módon viselkedőket, a táborból-programokból-Egyesületből kitiltott személyeket,

 

 • a fertőző betegségben, egyensúly vagy eszméletvesztéssel, keringési, kezeletlen anyagcsere zavarral járó betegségekben szenvedőket,

 

 • a magatartási zavart mutatókat, labilis viselkedési / elmeállapotban lévő személyeket, a kimerült vagy bódult állapotban lévőket és akikkel nem tudjuk felvenni a kommunikációt,

 

 • a friss és feldolgozatlan súlyos érzelmi traumán átesett résztvevőket, akik még a sokk hatása alatt állnak (családi tragédia, válás, önpusztító viselkedés stb.),

 

 • a hajózási képességeket, közösségi életben, szabadidős sportolásban, oktatásban való aktív részvételt súlyosan hátráltató fogyatékosságban szenvedő vagy azon Speciális Nevelési Igényű (SNI) résztvevőket akik nem tudják a hajózási szabályzatot és a tábori szabályzatainkat betartani.

 

 • A magyarul nem beszélőket.

 

Enyhe fogyatékosságban szenvedőket 20 éve fogadunk, olyanokat, akik a (HSZ) szerint még nem akadályozottak a részvételben.

 

 • A jelentkezési lapon kérjük külön tüntesd fel az információkat, illetve előzetesen hívjál fel minket,

 

 • Résztvevő és gondviselője köteles számunkra szóbeli tájékoztatást is adni a tábor előtt és a megérkezéskor is,

 

 • Bizonytalanság esetén a nyílt napunkon vagy a hétfői napon történő napidíj vásárlásos megjelenést kérjük igénybe venni, ahol lehetőséget biztosítunk a program kipróbálásra edző felügyelete mellett,

 

 • A próba evezés eredményétől függ, hogy tudjuk-e a továbbiakban vállalni a résztvevő evezésoktatását, edzését,

 

 • Amennyiben fogyatékosságban szenvedő személyt szeretnél jelentkeztetni, kérjük hogy 30 napnál nem régebbi orvosi, szakemberi igazolást is csatolj a kifejezetten evezős sportolásra való alkalmasságról,

 

 • Az elmúlt években minden programon szeretettel vártuk az enyhe fogyatékosságban szenvedő vízi-túra társainkat, akikkel remek programot tudtunk lebonyolítani.

 

Programon belüli limitek:

 

 • A sportoktatás és a hajóhasználat nincsen mennyiségi korláthoz kötve,

 

 • A tényleges részvételtől és igénybevétel számától (hány kört ment a résztvevő) függetlenül sorba lehet újra állni amíg az evezős program elem tart,

 

 • A kreatív programot többször megrendezzük, így mindenki csatlakozhat hozzá.

 

Szolgáltatás garancia, program halasztás, program elemek elmaradása:

 

 • Teljes megvalósítási garanciát nem tudunk vállalni a program közterületnek és külső környezeti viszonyoknak való kitettsége miatt,

 

 • Köztudatban lévő nevén “Vis maior”, azaz rajtunk kívül álló okok esetén történő program elmaradás: Ha hatósági tiltás vagy tőlünk független okok miatt az Egyesületnek/szolgáltatónak el kell halasztani a tavaszi-nyári-őszi programokat, nyári tábort, akkor a éves normál pártoló tagdíj kivételével visszatérítjük a befizetett díjakat.

 

 • Az esetleges járványügyi – időjárás okozta korlátozások miatt arra azonban nem tudunk garanciát adni, hogy minden programunk teljesíthető, ezért az éves pártoló tagdíjat (évi minimum 12.000 Ft) nem tudjuk a több napos programok, táborok esetén visszatéríteni.

 

 • Erre a kockázat megosztásra azért van szükség, hogy az Egyesületet se érje aránytalan kár a neked (résztvevődnek) rendezett táborok ránk háruló fix és előzetes költségei miatt, amit akkor is ki kell fizetnünk, ha teljesen elmaradna a program.A lehetőségeinkhez mérten a résztvevőknek tartalmas és egészséges szórakoztató programot szeretnénk nyújtani, ezért ezt az opciót egyszer sem kellett  még érvényesítenünk, de fenntartjuk a jogot rá.

 

 • Megtörtént eset: Az egyik évben a nyári táborunkat a viharos időjárás, a magas vízállás egyszerre sújtotta.

 

 • Átszerveztük a hetet és beltéri, Pl falmászós programokkal, vízitelepi játékokkal, medencés strandolással, kirándulással töltöttük el az időt. Végül evezni is tudtunk menni ahogy megjavultak a körülmények. Javasoljuk utazás/sztorno biztosítás megkötését a program foglalásakor, hogy az esetleges lemondási költségek okozta veszteségek csökkenthetőek legyenek számodra ha betegség, baleset ér.

 

 • A programok időbeli beosztása, egyes program elemek héten belüli felcserélése egymással az aktuális időjárási és vízállási viszonyoktól függően alakulhat,

 

 • Lehetőség szerint a felsorolt szolgáltatások mindegyikét megvalósítjuk a résztvevők biztonságának elsődleges figyelembe vételével,

 

 • Amennyiben hozzánk nem köthető, tőlünk független tényező miatt elmaradna a program elemekből valamelyik, abban az esetben nem tudjuk a program elem árát jóváírni, vagy visszatéríteni,

 

 • Ilyen ok lehet például:
  – a viharos, hűvös, esős időjárás: Pl Beaufort skálán 6. fokozat feletti vihar, vagy óránként 20 mm-t meghaladó csapadék.
  – a vizugy.hu oldalon a Budapesti 1646,5 fkm vízmércén 600 cm feletti vízállás vagy a hajózási zárlat.
  – vagy bármilyen más általunk nem elhárítható, vagy veszélyeztetőnek látszó körülmény: például elered az eső, nagy vihar támad

 

 • A programot amennyiben biztonságosnak ítéljük meg az évszakra jellemző, átlagos időjárásban (akár esőben is), magas vízállásnál megtartjuk.

 

 • A programot / programnapot elhalasztani csak valósan veszélyes időjárási körülmények esetén tudjuk.

 

 • Ilyen például a helyszínen tapasztalható viharos, csapadékos időjárás: 50-60 km/h vagy afeletti szembe/oldal szél, illetve az óránként 20 mm-t meghaladó csapadék (Beaufort skála 6-os fokozat feletti szint).

 

 • A programot a résztvevők esetleges szabálysértő viselkedése alatt megállíthatjuk, és a rend helyreállítása alatt eltelt idővel rövidülhet a program elem időtartama amelynek bepótlására nem vállalunk garanciát.

 

 

Lemondási feltételek: A program lemondása-áthelyezése lemondási / áthelyezési díjjal jár ha az eredeti időpontra nem sikerül a megrendelőnek más -túrázásra alkalmas- személyt maga helyett kerítenie.

 

Időpont lemondás, áthelyezés, esőnap kérése vagy bármilyen más egyéb okból történő távolmaradás esetén a lemondási / elállási díjaink (kötbér):
– 31 napon túl: – 20%
– 15-30 napon belül: – 50%
– 8-14 napon belül: – 75%
– 0-7 napon belül: – 100% a program teljes árából, beleértve a különféle egyéb belépőket is.

 

 • Díj visszatérítést, jóváírást nem biztosítunk szabálysértés (házirend, HSZ stb. megsértése), túra rendjének megzavarása, eszközök károsítása miatti kitiltás esetén.

 

Helyszínek, ki és bejelentkezés:

 

 • A programok mindegyike alapvetően közterületen, és a nyílt vízfelületű Dunán zajlik ahol más járművek is közlekednek,

 

 • Minden esetben a vízitelepen, illetve a külső helyszínek bejáratánál van a gyülekező, és a ki-bejelentkezés is amely időtartamhoz kötött (Pl program eleje-vége),

 

 • Csak a táborvezető által elrendelt bejelentkezés és az általunk adott karszalag felvétele után lehet velünk a partra lejönni,

 

 • Hazaindulni az eszközpark eltakarítása és raktárba vissza adása, illetve a táborvezető által elrendelt vízitelepi kijelentkezés után lehet,

 

 • A szülőként 1 nappal korábban jelezd, ha a tábor vége előtt elvinnéd a gyermeked,

 

 • A szülők a telephelyre engedély nélkül nem léphetnek be, gyermeküket a kapuig kísérhetik. Más – hozzájuk nem tartozó gyermeket csak a táborvezetőség jelenlétében szólíthatnak meg.

 

 

Házirend megsértése, szabálysértés esetén megtérítendő károk:

 

A szabályokat súlyosan megsértő személy által okozott összes közvetlen és közvetett kár megtérítésére igényt tartunk.

 

 • Ennek első lépéseként a program közben kizárt résztvevőnek a fennmaradt programdíját nem tudjuk visszatéríteni.

 

 • Második lépésként felmérjük az igénybe vett kedvezményeket, a szabálysértő résztvevő által esetlegesen okozott közvetlen és közvetett károkat. Ezt követően a szabálysértés miatt kizárt résztvevővel és a gondviselőjével szemben az alábbiak szerint járunk el:

 

– A házirend / szabálysértés miatt a táborból kizárt résztvevőtől (ha más egyéb kárt nem okozott, illetve más résztvevőt nem tántorított el a programtól) a kedvezményeket visszavonva a normál (teljes) ár, és a kapott kedvezmény közti árkülönbözet megtérítésére igényt tartunk, akár utólag is 6 hónapos vagy folyó évi időbeli hatállyal.

Ez azt jelenti, hogyha a résztvevő a 100 Ft/fő/hét normál tábordíj helyett például akármelyik kedvezményes vagy nyári táboros támogatott 50 Ft/fős tábordíjjal vett részt, de kizártuk a programból akkor kiszámlázzuk a befizetőnek az elveszített kedvezmény fennmaradó 50 Ft-ját is.

Felmérjük a használt eszközök állapotát és jegyzőkönyvezzük ha keletkezett közvetlen kár: Ilyenek lehetnek a résztvevő által szándékosan okozott károk vagy a normál kopáson túli eszközhasználat által okozott – keletkezett károk, résztvevő által okozott balesetek okozta javítási stb. akár harmadik félnek okozott költségek.

 

 • Harmadik lépésként a szabályszegő résztvevő viselkedésével esetlegesen érintett többi résztvevővel felvesszük a kapcsolatot és kivizsgáljuk, hogy keletkezett-e olyan közvetett kár, amely az egyesületet vagy a résztvevőket érte.

 

A közvetett károk szintén jegyzőkönyvezhetőek és követelhetőek. Kiszámítási mértékük alapját a folyó évi normál tábordíjak, a kedvezmények nélküli programdíjak, illetve az ítélkezési gyakorlat, esetleg az elért résztvevők száma jelentik.

 

Közvetett kárnak az alábbi eseteket tekintjük: Például a résztvevő / hozzátartozójának / gondviselőjének a viselkedése olyan riadalmat, fenyegetettség érzetet kelt más program résztvevőkben, esetleg olyan közösségi csoportnyomást – hatást fejt ki, amelynek következtében:

– más résztvevők a tábor(ok)ból / programokból menet közben kiiratkoznak,

– lemondják a már lefoglalt jelentkezésüket, vagy más időpontra át kívánnak jelentkezni,

– a szabálysértő résztvevő/hozzátartozó/gondviselő felszólítására vagy szervezett formában megszegik egyesületi/tagsági kötelezettségeiket,

– vagy a program folytatása mellett döntenek, de kártérítést követelnek a szervezőtől,

Közvetett kárnak tekintjük azt is, hogyha a résztvevők, tagok olyan üzeneteket, posztokat, hozzászólásokat tesznek közzé nyilvánosság előtt a médiában (sajtó, tévé, rádió), vagy a social médiában (közösségi média, kép / hang megosztó, kapcsolatépítő platformok) amelyek az Egyesület, a program, a vezetőség, a tagok jó hírnevét rontják, tevékenységüket negatív színben tüntetik fel, illetve valós alapot nélkülöző vádaskodást, rágalmazást tartalmaznak beleértve a becsületsértést is.

Az Egyesületet ért közvetett kár felmerülhet például elmaradt bevételben, visszatérítési kötelezettségben, hírnevének romlásában stb.

Ekkor az Egyesületet ért kárt (Pl. a lemondás/ok miatt elmaradt bevételt) az okozó szabálysértőre / hozzátartozóra / gondviselőre hárítjuk 6 hónapos, vagy folyó évi időbeli hatállyal, nem vagyoni követelés esetén pedig követelhetjük a jó hírnév helyreállítását is.

 

 • Időbeli hatály: Normál esetben a program után 8 napon belül, (amely meghosszabbítható 30 napig vagy folyó év végéig) jelezzük van-e közvetlen vagy közvetett kárral kapcsolatos követelésünk.

 

 • Amennyiben a tábor(ok) után késedelmesen, de igazolhatóan kiderül, hogy résztvevő a tetteit eltitkolva vagy a tábor vezetőségét megtévesztve a szabályokat súlyosan megsértette és közvetett vagy közvetlen kárt okozott és ez eléri a 10.000 Ft feletti kárértéket abban az esetben fenntartjuk a PTK szerinti 5 elévülési időt.

 

 • A házirend szabályait megsértő résztvevő akár haladéktalanul is kizárható a programból a gondviselő értesítése mellett. A gondviselő megérkeztéig, de maximum aznap 17 óráig biztosítjuk a résztvevő felügyeletét amennyiben az a számunkra rendelkezésre álló keretek közt megoldható. Amennyiben nem oldható meg az intézkedni jogosult hatóságot értesítjük és az eljárás okozta költségeket a résztvevőre / hozzátartozóra hárítjuk.

 

 • Haladéktalanul hatósági eljárást kezdeményezhetünk az illetékes rendfenntartó / gyermekvédelmi ügyekben eljárni jogosult hatóság / állami szerv bevonásával, amennyiben a résztvevő / hozzátartozó garázdálkodik, erőszakosan, fizikailag bántalmazóan lép fel, fenyegetően vagy kényszerítően viselkedik, illetve a tábor vezetőjének / felügyeletével megbízott személynek az utasítását figyelmen kívül hagyva a program rendjét megzavarja. Ilyen esetben az Egyesületet ért közvetlen/közvetett károkon kívül a hatósági eljárás és a felkért jogi képviselőnk díjának megtérítésére is igényt tartunk.

 

 • A házirendet és a feltételeket súlyosan vagy -szándékosan, ismételten- megszegő, vagy  a korábban már kizárt résztvevő jelentkezését a további programokra a szervező indoklás nélkül elutasíthatja,

 

 • A táborban a fegyelmet (akár követlen utasításokkal is) a szükséges mértékben betartjuk – betartatjuk, tekintettel a hajózásra mint veszélyes üzemre.

 

 

Panasz esetén:

 

 • A felmerülő panaszokat, észrevételeket, kérdéseket haladéktalanul a program vezetőnél, illetve menet közben a hajó kormányosánál kell írásban is megerősítve jelezni,

 

 • Kérjük, hogy juttasd el hozzánk az információkat, hogy helyben tudjunk segíteni vagy legkésőbb a következő napra megoldhatóvá váljon a kérésed,

 

 • Észrevételedet E-mailben is el tudod küldeni,

 

 • Minden panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálunk, és lehetőségeinkhez mérten orvosolunk az előre megadott szolgáltatás feltételeink keretei között,

 

 • A kulturált hangnem és a jó hangulat fenntartása közös érdekünk, ezért a kérjük te is segítsd elő ennek betartását.

 

 

Házirend:

 

A házirend minden résztvevő és a tábor-program időbeli / térbeli hatályával érintett területére belépő szülők / kísérők / hozzátartozók számára kötelezően betartandó. Tekintettel a program változó helyszínére ez a szabály a közterület érintett részére is vonatkozik.

 

1. A résztvevők számára tilos:

– a program területére, illetve a területén kívüli foglalkozásokra vagy rendezvényekre behozni minden olyan tárgyat és anyagot, amelyek veszélyesek lehetnek az életre, egészségre és a testi épségre, beleértve a tűzgyújtásra alkalmas eszközöket,

– cigarettát, alkoholt, energiaitalt vagy más kiskorúakra, közbiztonságra, egészségre veszélyes – tiltott eszközt, hatóanyagot a programra hozni,

A tilalmazott tárgyat vagy anyagot annak fellelése esetén a résztvevőtől elvesszük és – ha ezt a jogszabály engedi – a törvényes képviselőinek kérésre vissza szolgáltatjuk a program befejeztével,

– szélsőséges, közösségbomlasztó viselkedést tanúsítani, szélsőségesen fundamentalista vallási vagy más eszméket terjeszteni, más résztvevőket a tiltott dolgokban való részvételre buzdítani, felbújtani,

 

– a program területét a programvezető / edző / elnök jóváhagyása, kiskorú résztvevő esetén felnőtt kíséret nélkül nélkül elhagyni,

– a vízben engedély nélkül való fürdőzni, evezős útvonalról letérni, a programot a vízitelepi kijelentkezés nélküli elhagyni,

– szabályosan becsatolt mentőmellény nélkül a vízen tartózkodni, vagy 2 méternél közelebb menni a parthoz,

 

– a hajó kikötésének, elindulásának, egyensúlyának önkényes, felelőtlen megzavarása,

– engedély nélküli kisállat elhozatal “állatsimogatás”, a természetben lévő élőlények zavarása,

– csövekre, műtárgyakra, kötelekre, fákra való felmászás, csúszós vagy balesetveszélyes felületekre lépés,

 

– kiskorú résztvevő által harmadik félnek / médiának a szervező engedélye nélkül adott interjú a program idején, vagy területén,

– a foglalkozás/oktatás / edzés közben a szervezők engedélye nélkül elhagyni az adott foglalkozást,

– a programvezető vagy a hajó vezetéséért felelős kormányos, önkéntes, kísérő utasítását szándékosan megszegni, beleértve a hajózással kapcsolatosakat,

 

– az általunk adott azonosító karszalagot a program egész hete alatt levenni, olvashatóságát rontani, adatait megváltoztatni, felszólítás ellenére a résztvevői adatokat (Név, sorszám, szülő neve, telefonszáma) eltitkolni,

– más résztvevőket, harmadik személynek vagy a kormányosoknak, önkénteseknek, kísérőknek a testi épségét veszélyeztetni,

– a verekedés, fizikai / szóbeli kényszerítés, a másik ember méltóságának, testi-lelki épségének megsértése súlyos vétségnek nyilvánul, és minden körülmények között felelősségre vonást eredményez amely kizárással is járhat,

– más résztvevőket a program kellemes eltöltésében vagy a tanulásban / játékban / pihenésben szándékosan akadályozni,

 

– más résztvevőkkel / programszervezőkkel magát meghívatni bármire (étel, ital, telefon kölcsönadás, wifi hotspot adatmennyiség használat stb.) aznapi érték azonos visszahívás „érték kiegyenlítés”nélkül,

– az ékszerviselés a sport foglalkozásokon biztonsági okokból tilos,

– a táborban megismert személyek táboron belül vagy azon kívüli bármilyen módon történő zaklatása,

 

– résztvevők személyes adatainak jogosulatlan elkérése, engedély nélküli felhasználása, különösen a lakcím, tartózkodási cím, elérhetőségek, social média kapcsolat kialakítása, fenntartása stb.

– a résztvevők, a szervezők, a szervezet jó hírnevét valós alap nélkül csorbítani,

– a szervezet programjaiban résztvevőket, jelentkezést leadókat a részvételi szándékukban befolyásolni (eltántorítani, lebeszélni) olyan módon, amely a szervezet vagy a résztvevők érdekeit sérti,

– megsérteni az alapszabályt, illetve az egyesület által kihirdetett program feltételeket

 

A résztvevők, hozzátartozóik által okozott károk megtérítésére a szervezők és az Egyesület igényt tartanak.

 

2. A résztvevő köteles:

– a viselkedésével a tőle elvárható módon elősegíteni mások jó hangulatú részvételét,

– az esetleges fenntartásait, kérdéseit megosztani tábor vezetőségével a hangulat nyilvános-öncélú rontása nélkül,

– betartani a járványügyi tájékoztatóban és a házirendben, vonatkozó szabályokban leírtakat,

 

– azonnal szólni a tábor vezetésében részt vevő felnőtt személynek vagy kormányosnak, ha testi-lelki fájdalma van, esetleg baleset ér valakit, vagy a tábori résztvevők valamelyike megsérti a szabályokat

– idejében és az előírt módon megjelenni az egyes programelemek kezdetekor

– 18 év alatt vagy úszás tudás hiányában szabályosan becsatolt mentőmellényt viselni a vízen és a vízparttól 2 méteres távolságon belül, amit mi adjuk fel az elején, később már csak ellenőrizzük

 

– elfogadni az esetleges előre, mellé vagy hátra sorolását a sorban, a hajók ültetési rendjében, illetve figyelni a programon elhangzó oktatási anyagokra

– leadni számunkra a program indulása előtt a szülő által aláírt, 4 napnál nem régebbi résztvevői nyilatkozatunkat arról, hogy egészséges és részt vehet

– gondoskodnia a saját közlekedésről és annak költségeiről, kivéve amikor a programleírásban kifejezetten szerepel az, hogy azt a részvételi díj már tartalmazza

 

– a jelentkezési lapon nyilatkozni bármilyen tartós vagy kezelés alatt álló betegségéről, étel- vagy gyógyszer érzékenységéről, allergiájáról

– gondoskodnia arról a tőle elvárható mértékben, hogy ne fogyasszon általa már ismert allergéneket, és az étkezésnél ezt az igényét külön jelezze számunkra

– az előírt saját felszereléseket elhozni: naptej, sapka, ivóvíz, vízálló szandál, törülköző, váltás ruha, 1,5 l-es kulacs tele friss ivóvízzel stb.

 

– a veszélyeztető állapotot, balesetet, tűzesetet haladéktalanul jelezni a legközelebbi programszervezőnek, illetve felnőttnek

– betartani a szervezők utasításait, a hajó (kenu, kajak, stb) vezetőjének az utasításait, a szárazföldön a programot segítő önkéntesek kéréseit

– a felmerülő panaszait, észrevételeit, kérdéseit elmondani és minden esetben az aktuális program/vízitúra vezetőnél, illetve a hajó kormányosánál is jelezni ha gondja támadt

 

– ha az elsőnek megszólított személy nem reagál érdemben, résztvevő haladéktalanul köteles a programvezetőnél vagy helyettesénél külön jelezni gondját-baját, természetes igényeit, mint például: éhség, szomjúság, elfáradás, rosszullét, testi-lelki fájdalmát stb.

– a meghirdetett program kezdési időpontokban megjelenni, bejelentkezni és részt venni a oktatáson / edzésen stb. illetve a fegyelmezett magatartással elősegíteni ezek sikerét

– jó állapotban megőrizni, és az előírásoknak illetve a rendeltetési célnak megfelelően használni a szervezők létesítményeit, felszereléseit, valamint az oktatás során felhasznált eszközöket, és a saját értékeit

 

– ügyelni a program egész területének (helyiségek, park, Duna és a part, külső helyszínek) tisztaságára, a tőle elvárható módon részt vállalni a saját maga által okozott szennyeződés-szemét eltávolításában

– a külsős program helyszínek üzemeletetőinek „Házirend”-jében található előírások betartására. Erről bővebb információ a programhelyszínek honlapján található, ill. a vízitelepen kifüggesztésre került ezek leírása

– az egymástól kölcsönkért értékeket (pénzt, játékot stb) még aznap, a program alatt hiánytalanul, az átvételi állapotnak – érték egyeztetett módon megfelelően visszaadni jogos tulajdonosának

 

– teljes nevét, azonosító számát, esetleges gyógyszer vagy ételallergiáját kérdés esetén azonnal közölni a szervezőkkel

– sportszerűen viselkedni a „Fair play” és az alapszabály betartásával.

 

3. Értékek felügyelete:

A programra a 2-3.000 Ft értéknél többe kerülő tárgyak, felszerelések (pl. óra, ékszer, telefon, technikai eszközök) vagy az étkezéshez szükségesnél több készpénz hozatala megengedett, de nem ajánlott.

Amennyiben mégis elhozza a résztvevő a telefonját, kérjük a szülőket, hogy tokkal, védőfóliával és nyakba akasztható vízhatlan tasakkal ellátva adják oda a gyermekeknek,

Értékmegőrző hiányában mi nem vállaljuk a felelősséget a résztvevők tulajdonában álló eszközökért, magántulajdonú felszerelésekért.

 

4. Élelmiszer:

A napközis programok alapvetően ellátásosak. Gyermek ebéd menüt és idény gyümölcs uzsonnát igénylünk a résztvevőink számára, amelyet az étkezési és járványügyi szabályok betartásával lehet elfogyasztani.

Az önellátást választók az ebédidő betartásával a program területén étkezhetnek a saját maguk hozta névvel felcímkézett eszközökkel. Kérhetik az étel megmelegítését, de a hűtésben nem tudunk segíteni.

A vízitúrákon és a programokon a résztvevők étkezési leülő helyet, ivóvizet igénybe tudnak venni mosdózási és kézmosási lehetőségekkel együtt.

 

5. A program részvételének nyelvi feltételei:

Programunk hivatalos nyelve a magyar, így legalább az alapfokú (A2) ismerete elengedhetetlenül szükséges a programban való részvételhez.

Mindez azért fontos, hogy a résztvevő a szervezőinkkel és a program vezetőjével kommunikálni tudjon – sikeres legyen az oktatás.

 

6. A Házirend megsértése:

A szabályzatok (ÁSZF, HSZ, házirend, KF, alapszabály, járványügyi tájékoztató) egy programon belül négyszer történő kismértékű, vagy egyszeri súlyos megsértése (tilos dolgok művelése, Btk-ba ütköző cselekmény) esetén a résztvevőt a programból kizárjuk a gondviselő értesítése mellett.

Az egy programon belüli kismértékű szabálysértéseket ideiglenesen számon tartjuk a program ideje alatt, és összegezve számoljuk.

A harmadik kisebb fokú szabálysértés megtörténtekor a szülőt értesítjük az addig történtekről, és megtanácskozzuk vele a további lehetőségeket.

Amennyiben a kismértékű szabálysértések száma eléri összesítve a négyet, a gondviselőt újból értesítjük a történtekről a résztvevőt pedig kizárjuk a táborból meghatározott vagy végleges időtartammal.

 

A négy darab enyhe házirendsértés esetén sorban haladva kisebb szankciókat alkalmazunk:

 

 • az első enyhe szabálysértésnél szóban figyelmeztetjük a résztvevőt, és megkérdezzük, hogy tudta-e, hogy amit csinált az házirend/szabálysértő. Szükség esetén lehetőséget biztosítunk a házirend elolvasására, értelmezésére,

 

 • a másodiknál szóban figyelmeztetünk, és elmagyarázzuk példával illusztrálva, hogy miért nem szabad azt csinálni ami miatt szóltunk, és mit lehetne tenni helyette,

 

 • a harmadiknál értesítjük a gondviselőt, a résztvevőt pedig leültetjük a program szervezője / vezetője / felügyelője mellé 20 percre, hogy legyen ideje a résztvevőnek átgondolnia a történteket,

 

 • a negyediknél 1 órára kizárjuk minden foglalkozásból a szabálysértésben érintett résztvevőt, és felküldjük a vízitelepre felnőtt felügyelet mellett.

 

 • a negyedik fokozat elérésekor a résztvevőt a pénteki vízitúrából és a programon való további részvétel lehetőségből kizárjuk.

 

 • minden esetben a gondviselővel és a gyermekkel való konzultáció után döntjük el, hogy ha mindezek nem voltak hatásosak, akkor van-e értelme a továbbiakban bent tartani a programban a résztvevőt.

 

A személyközi konfliktusokat az érintettek bevonásával, a kiváltó okokat felderítve megkíséreljük eljuttatni a kölcsönös bocsánatkérésig / békekötésig.

 

Házirend megsértése, szabálysértés esetén megtérítendő károk:

 

 • A házirend minden résztvevő és a tábor-program időbeli / térbeli hatályával érintett területére belépő szülők / kísérők / hozzátartozók számára kötelezően betartandó. Tekintettel a program változó helyszínére ez a szabály a közterület érintett részére is vonatkozik.

 

 • A szabályokat súlyosan megsértő személy által okozott összes közvetlen és közvetett kár megtérítésére igényt tartunk. A tábor közben kizárt résztvevőnek a fennmaradt programdíját nem tudjuk visszatéríteni.- Közvetlen kár: Pl. a résztvevő által szándékosan okozott károk vagy a normál kopáson túli eszközhasználat által okozott – keletkezett károk, résztvevő által okozott balesetek okozta javítási stb. költségek.- Közvetett kár: Pl. a résztvevő / hozzátartozó viselkedése olyan riadalmat kelt másokban, hogy ennek hatására más résztvevők a táborból kiiratkoznak, lemondják a már lefoglalt jelentkezésüket vagy kártérítést követelnek a szervezőtől, akkor a követelést vagy az Egyesületet ért kárt (Pl. a lemondás miatt elmaradt bevétel) az okozó szabálysértőre / hozzátartozóra / gondviselőre hárítjuk 6 hónapos, vagy folyó évi időbeli hatállyal.

 

 • A házirend / szabálysértés miatt a táborból kizárt résztvevőtől (ha más egyéb kárt nem okozott, résztvevőt nem tántorított el) a kedvezményeket visszavonva a normál (teljes) ár, és a kapott kedvezmények közti árkülönbözet megtérítésére igényt tartunk, akár utólag is 6 hónapos vagy folyó évi időbeli hatállyal.- Ez azt jelenti, hogyha valaki a 100 Ft/fő/hét normál tábordíj helyett például akármelyik kedvezményes vagy nyári táboros támogatott 50 Ft/fős tábordíjat fizet be, de kizártuk a programból akkor kiszámlázzuk neki a kedvezmény 50 Ft-ját is.- Ezt azt is jelenti, hogy amennyiben a tábor(ok) után igazolhatóan kiderül, hogy résztvevő a tetteit eltitkolva vagy a tábor vezetőségét megtévesztve a szabályokat súlyosan megsértette, esetleg közvetlen vagy közvetett kárt okozott akkor 6 hónapon belül vagy a folyó év végéig bezárólag a visszavont kedvezmény mértéke követelésre kerül.

 

 • A házirend szabályait megsértő résztvevő akár haladéktalanul is kizárható a programból a gondviselő értesítése mellett.  A gondviselő megérkeztéig, de maximum aznap 17 óráig biztosítjuk a résztvevő felügyeletét amennyiben az a számunkra rendelkezésre álló keretek közt megoldható. Amennyiben nem oldható meg az intézkedni jogosult hatóságot értesítjük és az eljárás okozta költségeket a résztvevőre / hozzátartozóra hárítjuk.

 

 • Haladéktalanul hatósági eljárást kezdeményezhetünk az illetékes rendfenntartó / gyermekvédelmi ügyekben eljárni jogosult hatóság / állami szerv bevonásával, amennyiben a résztvevő / hozzátartozó garázdálkodik, fenyegetően vagy kényszerítően  lép fel, illetve a tábor vezetőjének / felügyeletével megbízott személynek az utasítását figyelmen kívül hagyva a program rendjét megzavarja. Ilyen esetben az Egyesületet ért közvetlen/közvetett károkon kívül a hatósági eljárás és a felkért jogi képviselőnk díjának megtérítésére is igényt tartunk.

 

 • A házirendet és a feltételeket súlyosan vagy -szándékosan, ismételten- megszegő, vagy  a korábban már kizárt résztvevő jelentkezését a további programokra a szervező indoklás nélkül elutasíthatja,

 

 • A táborban a fegyelmet a szükséges mértékben betartjuk, tekintettel a hajózásra mint veszélyes üzemre.

 

 

A házirend súlyos megsértésének esetei:

– a résztvevő súlyos mulasztást vét a alapvető kötelességei tekintetében (például eldobálja a szemetet, amelyet felszólítás esetén sem hajlandó a kijelölt hulladék gyűjtőbe tenni, vagy nem adja le felszerelését, esetleg hajó mosás – felszerelés tisztítás helyet üldögél, evezés helyett nézelődik és felszólításra sem reagál a tőle elvárható mértékben),

– kézfertőtlenítés elmulasztása, köhögési protokoll megsértése, védőtávolság megszegése, járványügyi tájékoztatóban leírt védelmi intézkedések megsértése,

– közegészségügyet vagy hajózási képességeket befolyásoló betegség, fogyatékosság, állapot eltitkolása,

 

– ön és / vagy közveszélyes, mások biztonságát fenyegető viselkedés, fenyegetés,

– tűz okozása, dohányzás a programon, egyéb tiltott bódító vagy teljesítmény fokozó szerek fogyasztása, arra való buzdítás, kínálás,

– fára, műtárgyra mászás, stégről / partról /hajóból való beugrálás a vízbe, a fürdési tilalom megszegése,

 

– mások biztatása, kényszerítése tiltott vagy törvénybe ütköző tevékenységek végzésére,

– a büntető törvénykönyv jogszabályaiba ütköző, vagy kiskorúakat veszélyeztető tevékenység végzése,

– a Hajózási Szabályzat szándékos megsértése, amely balesetveszélyes helyzetet teremt,

 

– a tábor-program-menetoszlop területének engedély nélküli önkényes elhagyása, szülő által adott vagy visszavont önálló közlekedés engedélyének megsértése,

– programszervezők szándékos vagy manipulatív célú megtévesztése (pl. tényeket mellőző árulkodás, esemény jelzése hamis módon),

– lányok és fiúk testi-lelki közeledésének bármilyen olyan módja, amely a résztvevőkben,  a tábor vezetőiben, a gondviselőben megbotránkozást kelt, vagy törvénybe, erkölcsbe ütközik,

 

– balesetveszélyes helyzet teremtése, állapot fenntartása, veszélyhelyzet eltitkolása, kényszerrel vagy testi / lelki sérüléssel járó “beavatási” szertartások végzése,

– mások méltóságának megsértése, kiközösítés, durva csúfolkodás, közízlést sértő szavak, jelzések használata „káromkodás”,

– nemre, fajra, vallásra, társadalmi helyzetre hátrányosan utaló megkülönböztető viselkedés, kiközösítés, negatív hangulat keltése öncélú módon, vagy abban való tevékeny részvétel – buzdítás,

 

– sértő jelek mutogatása, félelmet keltő ruházat / jelek viselése, megjelenítése, önkényuralmi jelképek használata, szélsőséges vagy fundamentalista vallási és egyéb eszmék terjesztése, megjelenítése,

– közrend megzavarása, garázdálkodás, baleset veszélyes eszközök elhozatala, birtoklása, használata / használat kísérlete, más résztvevőről tudomására jutott ilyen típusú információ eltitkolása,

– talált tárgy, érték, önkényes megtartása, eltulajdonítása, jogtalan használata,

 

– bármilyen általunk adott eszköz vagy tárgy eredeti átadáskori állapottól eltérő, vagy sérülten történő visszaszolgáltatása a megváltozott állapot eltitkolásával /Pl. ráülés miatt tönkremegy a mentőmellény, de nem szól róla a résztvevő/.

– a keletkezett károk megtérítésnek elmulasztása,

– a házirendünk szerinti tilos dolgok művelése, különösen az Egyesület vagy a programban résztvevők jó hírének megsértése, résztvevők lebeszélése a programokról vagy az ilyen típusú szervezkedésben való aktív vagy passzív részvétel.

– az Egyesület korábbi és/vagy jelenlegi tagjaiból álló résztvevők által alapított online/offline/social média felületeken létrejött fórumokban olyan módon történő részvétel, amely a házirendbe, szabályokban leírtakba ütközik.

 

A házirend enyhe megsértésének esetei:

 

Minden olyan eset, amely nem ütközik a házirend alapján a tilos, vagy súlyos eset kategóriájába.

Az egyes esetek elbírálásánál figyelembe vesszük a résztvevő helyzetfelismerő és felfogó képességét, illetve a szabálysértés következményeinek előre láthatóságát – esetleges szándékosságát vagy ismétlődését.

 

A gyermek táborokban való részvétellel járó természetes viselkedési folyamatokat képező jelenségeket elfogadjuk beavatkozás nélkül addig, ameddig úgy ítéljük meg, hogy az alapvetően még lelki-testi-anyagi kárt nem okoz, illetve nem vezet a házirend súlyos megsértéshez közvetlenül.

 

A határt azelőtt húzzuk meg, mielőtt veszélybe kerülne a táborozók vagy harmadik személy nyugalma, illetőleg a programszervezés menetének a megzavarása előttig,

 

Lehetőség szerint tartózkodunk a direkt-közvetlen fegyelmezéstől, testi kontaktustól mivel azt alapvetően a gondviselői feladatkörnek tartjuk.

 

Mi a fokozatosság és átláthatóság elvét követjük, tehát előre közöljük az egyes szabályokat, és a megsértésükkel járó következményeket is.

 

Hatósághoz akkor fordulunk, ha a résztvevő vagy a gondviselő viselkedése olyan formát ölt, amely felborítja a tábor vagy a közterület rendjét, balesetveszélyt – kárt okozhat vagy jogszabály kötelez rá minket.

 

A házirend enyhe megsértése példákkal:

– a résztvevő mulasztást vét a kötelességei tekintetében (például eldobálja a szemetét, amelyet végül magától vagy felszólítás esetén hajlandó a kijelölt hulladék gyűjtőbe tenni)

 

– 1.000 Ft alatti kárt okoz, (ha az nem szándékos), illetve nem rendszerszeresen történik, azaz enyhén megkopik a lapát a kezdő kezében amíg megtanul vele rendesen evezni.

 

Ugyanez azonban 4 napi oktatás és sikeres evezős vizsga után már nem elfogadott – tehát az evezni tudó gyermek már köteles vigyázni a lapátra.

 

– enyhe tolakodás a sorban, halk morgolódás, másokat nem sértő és nem a személynek intézett szavakkal történő indulat levezetés, (Pl. elejti valaki a fagyiját és emiatt felkiált.)

 

– kárt vagy sérülést nem okozó kavicsdobálás, hajóban való fészkelődés, evezés kihagyása rövidebb távon stb.

 

– a kreatív foglalkozáson engedélyt kérve a saját mulatságára eltér a foglalkozás menetétől – amíg nem viszi bele a társait a foglalkozást megakasztó rendzavarásba.

 

 

7. A Szülőknek lehetőségük van:

 

– a programban a résztvevőt előre egyeztetett időpontban látogatni, programszervezők által kijelölt területen tartózkodni / várakozni /,

– résztvevőt figyelemmel kísérni, illetve a szervezők előzetes értesítése mellett a táborból kivenni a lemondási feltételek figyelembe vételével,

 

– a résztvevő által aznap okozott szabálysértési ügyének a felülvizsgálatát kérni, kivéve ha az olyan súlyos mértékű volt (Például hatósági lejárás lett belőle), hogy amiatt már a táborból kizárásra került,

– kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal a programvezetőhöz fordulni személyesen vagy telefonon a tábor napi zárásáig, vagy írásban (E-mail),

Fontos számunkra a szülők jó hangulatának megőrzése is, a kulturált hangvételű tárgyalás közös érdekünk.

 

8. A résztvevőknek lehetősége van:

– a programon, a csapatmunkában, önszervezésű játékokban való részvételre,

– pihenni, hajót / kormányost váltani a programvezetők engedélyével,

– a szervezők által engedélyezett és felügyelt játékban való részvételre,

 

– sportoktatásnál, gyakorlásnál történő hibázás esetén a javítás, helyes mozdulat újbóli bemutatásának és segítségnek a kérésére, akár minden körben legalább egyszer + a másnapi ismétlés vagy a “mutasd meg úgy, hogy én is értsem” kérése,

– elfáradás, unatkozás, éhség, mosdózási, stb. igény jelzése és a megoldásának / tanácsnak a kérése,

– a közösséget érintő ügyben a véleményét szó kéréssel elmondani minimum 2 nagykorú kormányos vagy 1 kormányos+1 felnőtt szervező jelenlétében,

 

– baleset, rendbontás jelzése a pontos hely, idő és az észlelt események leírása mellett,

– viselkedési problémák megjelenése, házirend szabályainak áthágása esetén a saját verzió elmondásának lehetősége,

– házirendet sértő viselkedésre vonatkozó hátrányos döntés esetén résztvevőnek joga van a gondviselő jelenlétében az aznapi program vége előtt felülvizsgálatot kérni ügyében, kivéve ha az olyan súlyos mértékű volt, hogy amiatt a táborból már kizárásra került (Pl hatósági eljárás indult, vagy testi sérülés történt),

 

– szülők értesítésének, és a hazaengedés kérésének továbbítása a programszervezők által, ha résztvevő önállóan nem képes rá.

Ilyen esetben a táborvezető jelenlétében lehetőséget tudunk biztosítani a “haza telefonálásra” egy 5 perces belföldi hívás erejéig, normál tarifával.

 

9. Általános feltételek az étkezésre.

 

Résztvevők:

 • először a főételeket fogyaszthatják el, és csak utána ehetnek édességet,

 

 • A kiskorúak napszakonként maximum 1-1 kis adag édességet és 1-1 adag üdítőitalt fogyaszthatnak el,

 

 • Ez a normál  2-3 gombóc fagyinak (max 150 gr) és maximum 3 dl cukros/szénsavas üdítőitalnak felel meg – beleértve a zéró kalóriás jellegű ízesített italokat és a gyümölcsleveket-teákat is,

 

 • A fő étkezések előtt legalább 1 órával kerülendő a cukros – nagy kalóriatartalmú csemegék, rágcsák fogyasztása,

 

 • az általános ivásra alkalmas folyadék táborunkban a szénsavmentes csapvíz, ebből mindenki korlátlanul után töltheti kulacsát,

 

 • meg lehet hívni egymást a parti büfékben de kizárólag csak akkor, ha érték egyezéssel ugyanaznap vissza is hívjátok egymást,

 

 • Az étkezések kizárólag saját felelősségre vehetőek igénybe, a program során alkohol / bódító hatású anyagok fogyasztása tilos,

 

 • A gyógyszert fogyasztó résztvevők kötelesek együttműködni a helyes adagolás tekintetében. A gondviselő köteles előre írásban és a helyszínen szóban is tájékoztatni a szervezőt az esetleges gyógyszer adagolásról és módjáról, időzítéséről,

 

 • A szervező nem biztosít speciális, vagy szakvizsgához kötött egészségügyi kezelési feltételeket és felügyeletet a programon. Rosszullét esetén a 112-es telefonszámon, vagy a helyi gyermekorvosi ügyelet számát tudjuk hívni és az ottani TB által biztosított szolgáltatásokat igénybe venni. Az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése a gondviselő feladata, amelyet áthárítunk.

 

 

Kiegészítő feltételek étkezés rendelése esetén:

 • A jelentkezésnél írásban kell jelezni, ha a résztvevő valamilyen étel vagy egyéb súlyos következményekkel járó allergiában szenved illetve a kezelés módját ha bekövetkezik a baj. Gondviselő köteles a súlyos esetekre a gyermekének biztosítani a szükséges életmentő gyógyszereket számunkra is érthető módon megjelölve – elérhető módon.

 

 • A résztvevődnek szóban is jeleznie kell minden étkezés alkalmával, hogy melyik menüből ehet. Ha nem tudja elolvasni a címkét, köteles egy felnőttet megkérni, hogy segítsen neki – illetve megmutatnia a karszalagján lévő jelet,

 

 • A résztvevő köteles betartani az ebédelés és uzsonnázás viselkedési szabályait: Fegyelmezett viselkedés, étkezés előtt és után szappannal (telepi mosdó) kezet mosni, az ételmaradékot a kijelölt gyűjtőhelyen a megfelelő módon elhelyezni, maga után rendet hagyni, illetve ha nem kér valamilyen ételt azt kibontás előtt előre jelezni.

 

 • A kifizetett étkezés díját nem áll módunkban visszatéríteni, jóváírni az igénybevétel részleges vagy teljes lemondása esetén sem.

 

 • Az étkezési igényt a jelentkezéskor áll módunkban befogadni, utána már csak önellátás kérhető. Napijegy esetén nem tudjuk vállalni az étkeztetést.

 

Kiegészítő feltételek önellátás esetén:

 • Nyári táborainkban az önellátás szabadon választható. Ebben az esetben a gondviselő köteles gondoskodni a résztvevő egészséges és napi szintű folyamatos étkeztetéséről, folyadék utánpótlásáról,

 

 • Hűtést és raktározást nem tudunk biztosítani,

 

 • Az önellátás nem romlandó anyagokból készült szendvicsből, vagy mikrohullámú sütőben melegíthető, a résztvevő teljes nevével és sorszámával feliratozott egytálételt jelenthet, illetve saját evőeszközt, plusz legalább 1,5 liter vízet újra felhasználható saját palackban, kulacsban.

 

 • A mikrohullámú sütős melegítésre csak felnőtt felügyelete mellett kerülhet sor, a megfelelő minőségű, mikrózható eszközökkel.

 

 • Amennyiben a résztvevő már képes az önellátásra és vásárlásra, kis mennyiségű 2-3.000 Ft ebéd pénzzel ellátva önállóan vásárolhat a szabad rálátással rendelkező parti vendéglátóhelyek kínálatából (kb 50 méteren belül), amelyet a többiekkel együtt ebéd és uzsonnaidőben elfogyaszthat a tábor területén.

 

 • Nem vállalunk felelősséget az önellátás választása esetén a megfelelő étkezési élményre, és a felhasznált eszközöket – de lehetőségeink szerint biztosítjuk a mindenki számára elérhető mosdózási, vízvételi, hulladékgyűjtési lehetőséget.

 

 

10. Egyéb rendelkezések:

 

– minden, a Házirendben nem szabályozott kérdésben a jelen honlapon található többi szabályzat és feltétel az irányadóak az ÁSZF-el együtt.

– a jelentkezéskor megadott személyes adatokat a személyiségi jogok tiszteletben tartásával a programszervezők bizalmasan kezelik az aktuális, érvényes adatkezelési tájékoztató szerint, és harmadik félnek illetéktelenül nem adják ki.

– a Házirend a jelentkezési lap részét képezi. A résztvevők és szüleik a jelentkezéssel elismerik, hogy elolvasták, megértették és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik a házirendet, rendelkezéseit betartják.

 

– Egyesületünk a teljes szülői felügyeletet nem vállalja át: A program szervezőt és megbízottaikat csak a vállalt kötelezettségek tekintetében, és a tábor helyszínén, illetve a program időtartama alatt történtekkel kapcsolatban terheli felelősség, minden más esetben az a résztvevőt / szülőt / gondviselőt /hozzátartozót terheli.

– több napi rossz idő esetén a kinti foglalkozásokat más – hasonlóan szórakoztató, de fedett térben is megtartható – programokra megkíséreljük lecserélni, illetve a lehetőségeknek megfelelően mindent megteszünk, hogy az adott hét legfontosabb programjai ne maradjanak el teljes mértékben,

– amennyiben az átszervezett programok gyalogosan nem érhetőek el, a szülőktől közlekedési költség kiegészítést kérhetünk maximum 2 db teljes értékű Bkv busz jegy áráig,

 

– amennyiben a környezeti viszonyok miatt szükséges, változtatunk az adott turnus előre meghirdetett napirendjén is. A legtöbb foglalkozásunk – rossz időben is megtartható esőkabát és megfelelő ruházat viselése mellett.

– a kedvezőtlen időjárás minden résztvevőt és a programszervezőt közösen akadályozhat eredeti terveinek megvalósításában. Emiatt nem vállalunk teljes megvalósítási garanciát, így a program díjának visszatérítésére az időjárás, a résztvevő hangulatának megváltozása miatt nincs mód.

– a sportoktatásokat megpróbáljuk részben vagy egészében bepótolni, illetve ideiglenesen más sportfoglalkozásra cserélni, ha rossz az idő aznap.

 

A változtatás jogát fenntartjuk. Általános leírásaink nem minősülnek ajánlatnak, a képek illusztrációk!

 

We can speak/write english language (basic level) but our documents, offers, terms and conditions are writed in Hungarian language. We are not full responsible for communications other than Hungarian.

Óbudai Sportegyesület does not take any responsibility for damages resulting from misunderstandings in the translation of the programs, services and descriptions on the site in any other language.

Thank you for understandig!