Kajak, tengeri kajak, túrakenu, egyéb eszközök bérlési és használati feltételei

Érvényes Magyarország és Európa összes vizére, beleértve a Dunát és mellékfolyóit, a Szentendrei és a Soroksári-Dunát, Tiszát stb. visszavonásig.

A felhasználás feltételeit az ÁSZF feltételei mellett a használatra igénybe vett vízterület és szárazföldi térségre vonatkozó házirendekkel, látogatási és járványügyi helyzetre is érvényes jogszabályokkal együtt kell alkalmazni, amelyről fogyasztó vagy vállalkozás köteles előzetesen informálódni.

A kölcsönzésre és használatra vonatkozó általános jogszabályok és a leírásuk megtalálható az ÁSZF-ben, de különösen a Hajózási Szabályzatban (HSZ), a Hajósoknak szóló hirdetményekben (Hirdetmény), illetve a közúti közlekedés szabályaiban (KRESZ).

Kérjük tartsd be a Hajózási Szabályzatot és kötelek, támdorongok, hajóhidak alatt ne evezz át mert balesetveszélyes és tilos! 

 

Általános feltételek:

 

1. Igénybe vevők köre és a limitek:

 • Fogyasztók (továbbiakban bérlő) a normál nyitva tartáson belül vehetik igénybe eszközeinket, azaz Április 2. és Október 01. között szombat-vasárnap 9-18 óra közt, azon napokat és ünnepnapokat kivéve, amikor a kapun kiírva vagy a honlap “Híreink” rovatában feltüntetett időpontban zárva tartunk.

 

 • Ettől eltérő igényeket csak legalább 24 órával előre leegyeztetett és visszaigazolt megrendelés esetén áll módunkban kielégíteni. Hétközben ügyeletet tartunk az előre megrendelt szolgáltatások kielégítésére. Ilyenkor telefonon vagyunk elérhetőek – lásd kapcsolat menüpont.

 

 • Limitek: A fogyasztók egy napra, azonos programra, vagy vízi-szárazföldi területre 2 hajóegységet, és a hozzájuk tartozó felszerelést bérelhetik ki.

 

 • Az üzleti fogyasztók ajánlatot kötelesek kérni,. Amennyiben tudunk teljesítést vállalni, az általunk kiküldött ajánlatban feltüntetett feltételekkel vehetik igénybe szolgáltatásainkat a vállalkozások.

 

 • Fenntartjuk a jogot az előzetes figyelmeztetés nélküli változtatásra. A változásokról a honlapon adunk hírt.

 

2. A kedvtelési célú vízijármű bérbe- vagy használatba adására, azaz a személyzet nélkül való kölcsönzés szabályai:

 • A kedvtelési célú vízijárművet személyzet nélkül kölcsönző szervezet, illetve az általa megbízott személy felel a kölcsönzött vízijármű üzemképes állapotáért. Az esetlegesen használaton kívülre helyezett felszereléseken – külön felirattal jelezzük a javítás tényét, ezért azokat nem adjuk át használatra. Tilos üzembe helyezni használatra alkalmatlan eszközöket amelyről bérlő előzetesen köteles meggyőződni.

 

 • A bérlő (fogyasztó, vállalkozás, azaz az igénybe vevő) írásbeli nyilatkozatát a használat megkezdése előtt be kell szerezzük arról, hogy tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízijárművet valamint a szükséges mentőeszközöket átvette.

 

 • Vállalkozás megrendelése esetén a nyilatkozatok beszerzésének terhe a vállalkozásé, azaz neki kell azokat nyilatkoztatni, akik a megrendelt eszközöket használni fogják és felügyelni a használati rend betartását.

 

 • A Bérlő vagy képviselője minden esetben a hatósági azonosításra alkalmas érvényes arcképes igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és a lakcímét igazoló igazolvánnyal köteles igazolni magát, illetve jogi személy esetén is a szükséges adatait megadni számunkra.

 

 • A természetes vagy jogi személy azonosításának elmaradása vagy hiányos volta esetén nem áll módunkban semmilyen megrendelést teljesíteni és kártérítés nélkül megtagadjuk a felszereléseink átadását és használatát.

 

 • A papírok kitöltésére, felszerelések előzetes ellenőrzésére az átadás előtt kell sort keríteni. Minden más, ettől eltérő esetben felszereléseink használata nem engedélyezett. Az engedély nélküli vagy törvénysértő használat esetén minden felelősséget az igénybe vevőre hárítunk az esetleges jogi, hatósági, és egyéb kártérítési, késedelmi, kötbér jellegű és sérelmi díjak költségeivel együtt.

 

 • Korhatárok: 14 éves kor alatt nem lehet önállóan hajót vezetni (MÉG SZÜLŐI KÍSÉRETTEL SEM), ha pedig többen ülnek a hajóban a kijelölt vezetőnek legalább a 16 éves kort be kell töltenie és alkalmasnak kell lennie a hajózásra. 18 éves kor alatt kötelező viselni a mentőmellényt, vagy ha nem tud úszni a hajóban ülő résztvevő.

 

 • Vízitúra felszerelés bérlési lehetőség oktatással a kezdő evezősöknek az alábbi feltételek bármelyikének vagy többnek a fennállása esetén: A túrázók nagy része kezdő, (nem ismerik a hajótípust, az útvonalat), nem ismerik a magyar nyelvet, a leendő kajakosoknál / kenusoknál nem állapítható meg egyértelműen a tényleges hajózási tudás, nincsen mindegyik hajóban tapasztalt kenu vagy kajak kormányos, hiányzik a helyi viszonyokat jól ismerő – tapasztalt túravezető.

 

 • Vízitúra felszerelés bérlése haladóknak kaució letételével, oktatás nélkül: A résztvevők voltak már legalább egy minimum 10 kilométeres vízitúrán, vagy van mindegyik hajóban tapasztalt kenu vagy kajak kormányos. esetleg a túrán jelen van a helyi viszonyokat jól ismerő tapasztalt túravezető – aki a hajós oktatást is megtartja.

 

 • Kauciós táblázat: 0-50 fkm: például Esztergom és Budapest közt 10.000 Ft/hajó, 50 fkm felett: például Esztergom feletti indulás esetén 20.000 Ft/hajó, Külföldi túra esetén 50.000 Ft/db/hajó + szerződés + készfizető kezes, Lapát, mellény 10.000 Ft/db, tréler- utánfutó kölcsönzése esetén 50.000 Ft/db.

 

 • A táblázat értékei normál síkvíz túrákra érvényesek, kis folyókra és külföldi túrákra kérje külön ajánlatunkat.

 

 • A kaució a sértetlenül és tisztán leadott felszerelések esetén visszajár, egyéb esetben a károk és a tisztítás, késedelem költségei (javítási, karbantartási jegyzék) levonásra kerülnek belőle.

 

 • A hajózás és a bérlés saját felelősségre történik.

 

3. Bérlő kötelezettségei:

 • Kitölteni a hajónaplót, az átadás-átvételi papírokat, az adatkezelési nyilatkozatot és saját kezű aláírásával igazolni az átvételt

 

 • Ismerni a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, az adott hajó típust és kezelését, az igénybe vett vízterületet, és tudnia kell úszni

 

 • A HSZ szerint hajó vezetésre való alkalmasság a vízen tartózkodás teljes terjedelme alatt: nem lehet ittas, bódult, fáradt stb

 

 • Indulás előtt ellenőrizni a hajót, és vele együtt átvenni a kötelező és a mentőfelszerelést

 

 • A felszerelés fel és lepakolása, mozgatása, végtakarítása (külső-belső vizes lemosás), az általános balesetvédelmi szabályok betartása. Ehhez mi tanácsot, segítséget, felszerelést tudunk adni – kiskocsit a partra toláshoz, szivacsot és vizet a mosáshoz

 

 • Az eszközök általános jó állapotban tartása, szakszerű kezelése, azaz a “jó gazda” szemlélet megvalósítása

 

 • A használat ideje alatt keletkezett sérülések, károk, jogi események, esetleges hatósági eljárások jegyzőkönyvben történő rögzítése az átvételkor a keletkezett kár vagy esemény pontos leírásával, és a bérbeadó által kiszámlázandó kárösszeg megjelölésével

 

 • Betartani és betartatni túratársaival a HSZ-t és gondoskodni az átvett eszközök felelős őrzéséről

 

 • Teljes anyagi felelősséget vállalni az átvett eszközökért

 

 • Az átvett eszközöket normál, magáncélú használat szabályainak megfelelően üzemeltetni, azok teljesítményadatainak figyelembevételével

 

 • Betartani a nyitvatartási időt, illetve tájékoztatni a bérbeadót a használat módjáról, helyéről, jellegéről és időtartamáról.

 

 • A kormány és az NNK járványügyi rendeleteit, ajánlásait betartani

 

 • Gondoskodnia és használni egyéni védőeszközeit a bérlés vagy használat során, Pl az orrot is eltakaró szájmaszk megléte

 

 • Indulás előtt tájékozódni a biztonságos elindulás feltételeiről, például ezeken a helyeken: Hajózási Szabályzat, Hajósoknak szóló hirdetmények, Időjárásjelentés, vízállásjelentés

 

4. Bérbeadó kötelezettségei:

 • A jogszabályi és ÁSZF-ben felsorolt kötelezettségek betartása, átadás-átvételi papírok, hajónapló, számla/bizonylat vezetése.

 

 • A hajók használatra alkalmas műszaki állapotáról, baleset elő nem idéző szintű tisztaságáról, elegendő mennyiségű lapátról, mentőmellényről és kötelező felszerelésről gondoskodni az átadott hajók tekintetében.

 

 • A bérlő általi végtakarításhoz szükséges alapvető eszközök meglétéről való gondoskodás: Például szivacs, vödör víz.

 

 • A hajók/eszközök fel és lerakodásában, mozgatásában való, a jelenlévő személyzettől elvárható segítség megadása.

 

 • A hajóhasználat feltételeiről való tájékoztatás a telepen kifüggesztett táblán.

 

 • Betartani a járványügyi ajánlásokat, korlátozásokat és gondoskodni a higiéniás feltételekről a tőle elvárható mértékben

 

5. Bérleti, késedelmi, tisztítási, javítási, kártérítési és egyéb szolgáltatások igénybevételi díjának számítása:

Bérlés:

 • A kifüggesztett, vagy a webshopos árjegyzék alapján történik a számlázás, amelyek bruttó értékeket tartalmaznak

 

 • Minden megkezdett nap számít, beleértve a késedelmesen visszahozott eszközök túl használati díját

 

 • Több napi bérlés esetén az elvitel napja nem kerül kiszámlázásra, ha a zárást megelőző fél órában viszik el a felszerelést, illetve a vissza hozatal napja sem, ha a reggeli nyitást követő félórában tisztán leadásra kerül a felszerelés

 

Késedelmi díj:

A 9-18 órás normál nyitva tartáson kívüli elvitel vagy vissza hozatal esetén minden felszerelésért a bérleti díjon felül a további napi bérleti díjak, mint késedelmi díjak fizetendőek. 

24 órát meghaladó vissza adási késedelem esetén a jogcím nélküli használat miatt hatósági bejelentést teszünk.

 

Tisztítási díjak:

 • Mentőmellény 2.000 Ft/db
 • Tc4 kenu: 3.000 Ft/db
 • Tc7-8 kenu: 5.000 Ft/db
 • Kajak 3.000 Ft/db

 

Javítási díj:

 • Túrakenu:
 • 0-5 cm2: repedés, vágás, sérülés: 20.000 Ft
 • 5-10 cm2 : repedés, vágás, sérülés: 35.000 Ft
 • Ülés, keresztmerevítő sérülése, törése: 35.000 Ft
 • Szerkezeti sérülés, törés, pókhálósodás további 1 cm2: 6.000 Ft
 • Kajakon, egyéb eszközökön: A szakműhely javítási ajánlata alapján.
 • A javítás idejére eső bérleti díjat a bérlő köteles kifizetni!

 

Kártérítési díj:

 • Kenulapát, mentőmellény (nem javítjuk): 15.000 Ft/db
 • Túrakenu Tc4: 300.000 Ft/db
 • Túrakenu Tc7-8: 500.000 Ft/db
 • 1 fős Kajak: 300.000 Ft/db
 • 2 fős Kajak: 400.000 Ft/db
 • Egyéb eszközök: a tényleges beszerzési érték

 

Egyéb szolgáltatások díjai:

 • Hajó rakodási díja 3.000 Ft/db/alkalom
 • A kenuszállítás díja a külön menüpontban feltüntetett értékek alapján
 • A sportoktatás, csapatépítés díja a külön menüpontban feltüntetett értékek alapján

 

6. Általános lemondási (kötbér) díjak:

A felmondási jogát elveszíti a fogyasztó, ha a szolgáltatás egészét teljesítette az eladó, és a fogyasztó tudomásul vette (még a teljesítés megkezdésére irányuló kérésével egyidejűleg), hogy az egész szolgáltatás teljesítésével elveszíti ezt a jogát.

Ilyen például 14 napon belüli kajak-kenubérlés, felszerelés kölcsönzés, amely a szabad készletből való lekötéssel (előre lefoglalással), átadással-átvétellel teljesítettnek számít részünkről.

Az elállási vagy felmondási jog hiánya alkalmazható lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

Ilyen szolgáltatásoknak számítanak például a „hajó, felszerelés szállítás, nyári tábor, oktatás, edzés, túra, program, esemény, hajós felszerelés bérlés és kiegészítő szolgáltatások”-okon való részvételi lehetőség megvásárlása, mivel ezek határidőkhöz vannak kötve.

Az általunk biztosítható szolgáltatások igénylése, majd az ebből következő felmondási jog hiánya esetére az alábbi feltételeket kívánjuk alkalmazni:

 

Általános lemondási és átjelentkezési, időpont módosítási feltételeink:

A szolgáltatónál/eladónál/működtetőnél és az egyesületnél a lefoglalt szolgáltatások/bérlések lemondása, időpont áthelyezése az igénybevétel előtt a belföldi programokon 31. napig NEM díjmentes, beleértve az ÁSZF-ben és a program leírásban szereplő limithatárokon túli megrendelés okozta ügyintézési költségeket.

Az ügyintézési költségek amelyek nem érintik a túra jelentkezés időpontját, létszámát egyszer ingyenes, második alkalomtól 5.000 Ft/ügyintézési költséget tartalmaznak. (Pl. webhopos megrendelés esetén hibás számla javítás).

 

A programok, szolgáltatások, bérlések lemondása, időpont áthelyezése esetén:

Külföldi teljesítési célú, vagy fix időpontú/helyszínű külsős rendezvény esetén belföldön (Pl. Balaton átevezés)

– 61 napon túl 20% a lemondási díj (bánatpénz, kötbér) illetve,
– 60 – 45 napon belül: 50%,
– 45 napon belül: 100% a lemondási díj.

 

Belföldi programoknál, bérlésnél a lemondás, időpont áthelyezés vagy bármilyen okból történő távolmaradás esetén a lemondási/elállási díjaink (kötbér):

– 31 napon túl: 20%
– 15-30 napon belül: 50%
– 8-14 napon belül: 75%
– 0-7 napon belül: 100% a befizetett program teljes árából, beleértve a különféle egyéb belépőket is.

 • Díj visszatérítést, jóváírást nem biztosítunk szabálysértés (házirend, HSZ stb. megsértése) miatti kitiltás esetén, illetve a megváltott belépőket nem térítjük vissza.

A lefoglalt, de az igénybe nem vett, illetve a megrendelés véglegesítése után módosított szolgáltatások (hajómosás, szállítás stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatások árát nem áll módunkban visszafizetni, abban az esetben sem, ha a fogyasztó / vállalkozás végül nem veszi igénybe a terméket, szolgáltatást.

 

7. Kiegészítő feltételek:

 • A nyitvatartási időn túli (Nyitvatartás: 9-18 óra közt) eszköz vissza hozatal / elviteli igény esetén minden megkezdett órára 2.000 Ft késedelmi/nyitási díjat számlázunk ki bérlőnként.

  Amennyiben tehát a normál 18 órás zárás helyett csak 18.30-ra sikerül leadni az eszközöket tisztán, abban az esetben 2.000 Ft/bérlő késedelmi díj fizetésére tartunk igényt, amely helyben fizetendő.

  Ugyanez vonatkozik a túl korai elvitelre is.

 

 • A bérelt felszereléseket tilos előre be nem jelentett de bejelentésköteles, vagy a közéletet érintő rendezvényeken felhasználni az előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

 

 • Bármilyen jellegű megtévesztő kölcsönzés (például eltér a túra az előre leírt útvonaltól, az igénybe vevők köre nem egyezik a kiadási papíron vagy a megrendelésben szereplőkkel stb.) esetén a felszereléseink használatát azonnali hatállyal visszavonjuk kártérítés nélkül, és minden felelősséget illetve kárt a bérlőre terhelünk.

 

 • A saját programok és a nyári táborok megvalósítása prioritást élvez a hajólekötésnél, illetve fenntartjuk a jogot a változtatásra,

 

 • Ha a Hajózási Szabályzat értelmében vett biztonságos hajózás feltételei nem adottak, megtagadhatjuk felszereléseink használatát az emberi élet és az anyagi javak megóvása érdekében,

 

 • A hajózási szabályzatot, illetve a közösségi viselkedés normáit megsértőket a programról kizárhatjuk kártérítési vagy kölcsönzési díj visszatérítése nélkül,

 

 • A harmadik félnek okozott kárért megrendelő/igénybevevő tartozik felelősséggel,

 

 • 10 db hajóegységenként 1 db kísérő motoros kisgéphajót szükséges biztosítani vízitúrán,

 

 • Túravezetőnek, kormányosnak azt tekintjük, aki a kenuzásban, hajózásban jártas – az adott vízterületet és hajótípust is ismerő személy a HSZ rendelkezéseinek értelmében.

 

 • A megrendelő felelőssége a saját tevékenységéhez és a rendezvény megtartásához szükséges szerződések megkötése, illetve a hatósági és egyéb engedélyek beszerzése.
  A dokumentumok ránk vonatkozó részét megtekinthetővé kell tenni számunkra: például behajtási engedély lezárt útszakaszra, vízirendőrségi engedély rendezvényre, tulajdonosi hozzájárulás területhasználatra stb.

 

 • Telefonos tájékoztatásunk vagy a honlapon szereplő, természetes személyeknek (fogyasztó) szóló feltételeink nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek.

 

 • Vállalkozások (cégek, más civil szervezetek stb.) és közintézmények részéről történő jelentkezés esetén szolgáltatásaink a listaárakon, vagy egyedi szerződés alapján kialakított konstrukcióban vehetők igénybe. Igénybevétel az írásban megkötött keretszerződések és az igénybevételi feltételek, házirend stb. betartásával lehetséges.

 

8. Megrendelés és program lebonyolításának menete:

 • Megrendelő írásban ajánlatot kér a szükséges adatok megadásával + telefonos pontosítás (amennyiben megadta nekünk a számát)
 • Ajánlatunkat elkészítjük, írásban elküldjük a megrendelőnek
 • Az ajánlatot a megrendelő visszaigazolja a megadott határidőn belül
 • Külön szerződéskötés 200.000 Ft feletti igénylés esetén, esőnap megjelölése mellett
 • Előlegszámla kiállítása, foglaló befizetése megrendelő által
 • A rendelés után 8 nappal a teljes összeg kiegyenlítése
 • Helyszíni bejárás közösen, amennyiben szükséges
 • Program megtartása
 • Teljesítési igazolás kiállítása a programról részünkre
 • Program zárása, felszerelés leadása szerződés/ajánlatban foglalt feltételek alapján

 

Az ajánlat elkészítéséhez szükséges adatok:

 • résztvevők létszáma, átlagkora, evezőstudása, egyéb – a hajózást érintő információk megosztása
 • a rendezvény neve, jellege, célja, közönsége és fő szervezőjének adatai
 • tervezett indulási, érkezési helyszín, a terület hozzáférhetősége vonójárművel és utánfutóval is
 • az evezés időtartama, megállóhelyek adatai
 • egyéb szállítási igények: felszerelés, saját holmik stb.
 • vízitúravezető (szervező, felelősségvállaló) személyes adatai, tapasztaltsági szintje
 • beszélt nyelv, illetve saját tolmács jelenléte
 • Egyéb szolgáltatások igénylése: hajórakodás, lemosás, oktatás, szállítás stb.

Megrendelésnél minden egyéb befolyásoló körülményt kérünk előre feltüntetni.

 

9. Fizetési feltételek:

Az írásos megrendeléstől számítva 8 napon belül utalással vagy készpénzzel, a szállítás előtt. 50.000 Ft felett kizárólag előre utalással számla ellenében.

 

Kérje a tervezett program kezdete előtt 30 nappal ajánlatunkat a program (kukac) indian-vizitura.hu E-mail címen, illetve keressen a +36 20 321 0811 számon.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Kajak-kenu bérlés kezdőknek:

Ahhoz, hogy balesetmentesen és sikeresen záruljon a program a szükséges alap oktatást nem érdemes elkerülni.

Nálunk egyszerűsített és bővített oktatás lehet igénybe venni.

Érdeklődj a megadott elérhetőségeinken és kérj ajánlatot.

 

Általános tapasztalataink a kajak-kenubérlésről:

Hosszabb vízitúrák esetén érdemes szabad helyet hagyni a hajóban. Tc4 kenuknál max 3 fő felnőttel érdemes számolni, hogy legyen helye a csomagoknak is, főleg ha nehéz súlyúak a túrázók.

Gyakorlatlan evezősökkel, nagy csomagokkal, változó időjárásnál vagy magas vízállásnál érdemes a komfort TC 4-es túra kenut választani.

Túrakenunként egy gyakorlott kormányosra szükség van, enélkül sajnos nem tudunk hajót adni. Megoldást a kormányzás megtanulása jelenthet oktatásunkon.

A mentőmellényen nem érdemes spórolni, mert a vízben csak ez segíthet fennmaradni. A beülőknek fejenként egyre van szükség. 18 éves kor alatt és az úszni nem tudóknak is kötelező a viselése.