Hévíz vízitúra szabályai

Hévíz vízitúra engedélyköteles területen halad keresztül, amely három hatóság/vagyonkezelő illetékességébe tartozik.

A 2018-19-es túraszezon óta ez 3 állami szerv megalkotta összevonva a minden túrázóra vonatkozó feltételrendszert, amelynek teljes összefoglalója itt tekinthető meg:

 

Mindez az új jelentkezési és fizetési rendszerrel együtt az elmúlt évekhez képest jelentős változásokat hozott a mi életünkben is.

Tekintettel túrázóink, és a szervezők jogkövető magatartására az eddigi rendszerhez képest valójában nincsen számunkra sok újdonság. Vízitúrázunk és nem szemetelünk.

 

A programon résztvevőkre a hatósági szabályozáson kívül az indian-vizitura.hu ÁSZF, vízitúra szabályok és a benne foglalt egyéb szabályok is vonatkoznak.

Jelen feltételek visszavonásig, módosításig érvényesek.

A közös élményt nem rontja le a szabályok betartása. Gyertek el egy jó hangulatú téli hévízi vízitúrára!

 

Egyéb tudnivalók:

A részvétel az összes szabály elfogadásával lehetséges:

A szülői nyilatkozatot csak kiskorú résztvevő esetén kérjük nyomtatva, aláírva, ha a szülő nincsen jelen a túrán.

 

Vízitúra szabályok, feltételek kivonata: A teljes és aktuális verzió a hatóságok honlapján megtalálható.

1. A Hévízi-lefolyón a vízitúrázás a természetvédelmi érdekek figyelembevételével csak 2019. november 01-től 2020. március 15-ig terjedő időszakban lehetséges a Balaton-felvidéki Nemzeti Park engedélyével.

2. A Hévízi csatornán az egy napra kiadható maximális vízitúra létszám 250 fő + 10% állami/protokoll stb

3. A túraszervezőnek, túravezetőnek gondoskodnia kell a hévíz-patak vízitúra során a csoport egyben tartásáról, ennek érdekében minden csoportban biztosítani kell túravezető jelenlétét, a túrázók nem szakadhatnak el a túravezetőktől látótávolságon kívülre.

4. A Hévízi csatornán a vízre szállás minden nap délelőtt 09:00 és 12:00 közötti időszakban lehetséges a Hévízi-tó Déli-zsilipjénél (GPS koordináták (WGS84): Északi szélesség: 46,782358’, Keleti hosszúság: 17,196087’). Más helyeken a vízre szállás tilos!

5. A Hévíz-patakon a vízitúra lebonyolítása szigorúan egyirányú. A vízitúrázás a Hévízi-tó Déli-zsilipjétől, a 76-os számú főút fenékpusztai átereszéig, északról dél felé, a folyással megegyező irányban engedélyezett.

6. A Hévízi-lefolyón a vízre szállástól számított 4 órán belül, de legkésőbb napnyugtáig a vízfolyás területét és a töltést is el kell hagyni a vízi járművekkel, vízi sporteszközökkel, és a gépjárművekkel.

7. A Hévízi-csatorna töltésein tilos a vízitúrázókat gépjárművel kísérni. Kivételt képez az esetlegesen bekövetkező baleset (borulás, vízbe esés) esetén a mentéshez, vízisport eszköz kiemeléséhez és elszállításához szükséges mértékű behajtás.

8. A fenékpusztai kiszállóhelynél a parkolás a 76-os út patak végpontjával átellenesen történhet, nem pedig a töltésen.

9. A vízitúrák lebonyolításának rendjét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai jogosultak önállóan, vagy a Rendőrség, a Természetvédelmi Hatóság, és a Vízügyi Hatóság munkatársainak bevonásával közösen helyszíni ellenőrzés keretében leellenőrizni.

10. A vízitúra indulása előtt a túraszervező kiosztja az egyedi azonosítóval ellátott karszalagokat a túrázóknak, akik jól látható módon kötelesek viselni azt a túra során, mert egy ellenőrzés esetén ezekkel tudják igazolni a vízitúra igazolás meglétét. A szalag elvesztése, sérülése esetén a túrázó felelős az esetleges jogkövetkezményekért, azokat a szervezőkre, túravezetőre át nem háríthatja.

11. A közösségi normákon alapuló viselkedési szabályokat be kell tartani. A túra résztvevőit, vagy harmadik személyt jogszerű cselekményében, pihenésében zavaró résztvevő a túráról kizárásra kerülhet kártérítés nélkül.

12. A hajózási szabályokat (HSZ) be kell tartani.

13. A természetkárosító viselkedés azonnali kizárással jár a túráról, díj visszatérítés nélkül.

14. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a vízitúrán résztvevők részére a vízre szállás, és a kiszállás helyén a személyi higiénés szükségletek kielégítése céljából mobil WC-ket biztosít. Szükség esetén kérjük a túrázókat, hogy ezeket vegyék igénybe.

15. NYuDuVizig előírások: A hévíz vízitúra útvonalon vízépítési és vízfolyást keresztező műtárgyak találhatók.

A következő helyen a műtárgy miatt a meder nem átjárható, a vízi járműveket szükséges esetben ki kell emelni:
– a Hévíz-folyáson a 0+688 km szelvényben,
– a Páhoki-övcsatornán a 4+119 km szelvényben.

A következő szelvényekben a vízfolyásokat keresztező műtárgyak, és vezetékek miatt előfordulhat, hogy a vízfelszín feletti szabad magasság – a vízállástól függően – nem elegendő:

– Hévíz-folyáson a 0+493 és 0+505 km szelvények között (híd, gáz- és vízvezeték),
– az Egyesített-övcsatornán a 3+570 és 4+150 km szelvényekben (csőhidak).
A 76-os számú főközlekedési út keresztezésében lévő áteresznél a kenuk mindenképpen kiemelendők (túra vége).

Az Egyesített övcsatorna 2+090 km szelvényében és a Páhoki-övcsatorna 1+030 km szelvényében szivattyútelepek találhatók, melyek üzemelésekor a vízfolyásokban turbulens áramlásra kell számítani.
A szivattyútelepek üzemeléséről is tájékoztatást kaphatnak a túrát megelőzően kérendő aktuális vízállásokkal együtt.
16. A felsorolt akadályok, egyéb műtárgyak, a vízfolyások torkolatai, és a terep aktuális állapotának függvényében a túrázók fokozott figyelemmel kötelesek eljárni.

17. A Hévíz-folyás, és az Egyesített- övcsatorna horgászvíz, a halászati jogot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gyakorolja, tehát engedély nélkül horgászni tilos!

18. A vízfolyásokon közlekedni csak jó látási viszonyok között szabad. A karaván köteles együtt haladni, a biztonságos követési távolság betartásával.

19. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A vízitúra résztvevői a vízi létesítményeken, illetve kikötéskor a területen saját felelősségükre tartózkodnak.

20. A vízitúrán bekövetkező esetleges balesetekért, tárgyi és/vagy személyi sérülésekért, károkért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Vízügyi Igazgatóság, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, és a túraszervezők, vezetők felelősséget nem vállalnak.

——————