Hévíz vízitúra szabályai

Hévíz vízitúra engedélyköteles területen halad keresztül, amely három hatóság/vagyonkezelő illetékességébe tartozik.

A 2018-19-es túraszezon óta ez 3 állami szerv megalkotta összevonva a minden túrázóra vonatkozó feltételrendszert, amelynek teljes összefoglalója itt tekinthető meg:

 

Mindez az új jelentkezési és fizetési rendszerrel együtt az elmúlt évekhez képest jelentős változásokat hozott a mi életünkben is.

Tekintettel túrázóink, és a szervezők jogkövető magatartására az eddigi rendszerhez képest valójában nincsen számunkra sok újdonság. Vízitúrázunk és nem szemetelünk.

 

A programon résztvevőkre a hatósági szabályozáson kívül az indian-vizitura.hu ÁSZF, vízitúra szabályok és a túraleírásban benne foglalt egyéb szabályok is vonatkoznak.

Jelen feltételek visszavonásig, módosításig érvényesek.

A közös élményt nem rontja le a szabályok betartása. Gyertek el egy jó hangulatú téli hévízi vízitúrára!

 

Egyéb tudnivalók:

A részvétel az összes szabály elfogadásával lehetséges:

A szülői nyilatkozatot csak kiskorú résztvevő esetén kérjük nyomtatva, aláírva, ha a szülő nincsen jelen a túrán.

 

Jelen oldal a Nemzeti parki szabályokat írja le kivonatosan.

Vízitúra szabályok, feltételek kivonata: A teljes és aktuális verzió a hatóságok honlapján megtalálható.

 

A vízitúrázás szabályai a Hévízi-csatornán

 1. A Hévízi-csatornán a vízitúrázás engedélyköteles tevékenység. A Hévízi-csatornán a vízitúrázás lebonyolítására és koordinálására a Zala Vármegyei Kormányhivatal ZA/KTO/02877-3/2023 iktatószámú határozata és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 4077-2/2023 iktatószámú vagyonkezelői hozzájárulása alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a jogosult és köteles.
 2. A Hévízi-csatornán a vízitúrázás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott vízitúra igazolás birtokában végezhető tevékenység. A vízitúra igazolás díja 1.000,- Ft/fő.
 1. A Hévízi csatornán a vízitúrázás a természetvédelmi érdekek figyelembevételével csak október 06-tól (péntek) 2024. március 17-ig (vasárnap) terjedő időszakban folytatható.
 2. A Hévízi csatornán az egy napra kiadható maximális vízitúra létszám 250 fő. A napi limittől 20%-kal, azaz maximum +50 fővel, kizárólag indokolt esetben (protokoll rendezvények, sajtó rendezvények, filmforgatás, oktatás, bemutatás, környezeti nevelés) az engedélyes eltérhet.
 3. Az elindítható csoport maximális létszáma 40 fő/csoport, ami azt jelenti, hogy egy napra, egy vízitúraszervező 1 napon maximum 40 fő részére igényelhet vízitúra igazolást. A túraszervezőnek, túravezetőnek gondoskodnia kell a vízitúra során a csoport egyben tartásáról, ennek érdekében minden csoportban legalább 20 túrázóként biztosítani kell egy-egy fő túravezető jelenlétét, akit/akiket a tevékenységre jogosító igazolásban azonosítható módon meg kell nevezni.
 4. A Hévízi csatornán a vízre szállás minden nap délelőtt 09:00 és 12:00 közötti időszakban lehetséges a Hévízi-tó Déli-zsilipjénél (GPS koordináták (WGS84): Északi szélesség: 46,782358’, Keleti hosszúság: 17,196087’). Más helyeken a vízre szállás tilos!
 5. A Hévízi-csatornán a vízitúra lebonyolítása szigorúan egyirányú. A vízitúrázás a Hévízi-tó Déli- zsilipjétől, a 76-os számú főút fenékpusztai áteresze irányába (északról dél felé, a folyással megegyező irányban), az átereszig engedélyezett. A Hévízi-csatornának a 76-os számú főúttól délre eső szakasza már a Kis-Balatoni Vízvédelmi Rendszer részét képezi. A Kis-Balatonon az ideiglenes üzemeltetési szabályzatnak megfelelően csak munkavégzés és kutatás céljából lehet vízi járművel és vízi sporteszközzel közlekedni.
 6. A Hévízi-csatornán a vízre szállástól számított 4 órán belül, de legkésőbb napnyugtáig a vízfolyásterületét és a töltést is el kell hagyni a vízi járművekkel, vízi sporteszközökkel, és a gépjárművekkel.
 7. A Hévízi-csatorna töltésein tilos a vízitúrázókat gépjárművel kísérni. A töltéseken történő gépjárművel való közlekedés csak a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott díjköteles (töltésen történő közlekedésre jogosító) hozzájárulás birtokában lehetséges, kivételt képez az esetlegesen bekövetkező baleset (borulás, vízbe esés) esetén a mentéshez, vízisporteszköz kiemeléséhez és elszállításához szükséges mértékű behajtás.
 8. A fenékpusztai kiszállóhelyhez Egyesített-övcsatorna fenékpusztai átereszénél lévő töltések) gépjárművel történő behajtás a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kiadott (díjköteles) hozzájárulás (töltésen történő közlekedésre) birtokában lehetséges. A vízitúra szervezők és a túravezetők felelőssége ennek a hozzájárulásnak a beszerzése.
 9. A Hévízi-csatornán a vízitúrák lebonyolításának rendjét a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának tagjai jogosultak önállóan, vagy a Rendőrség, a Természetvédelmi Hatóság, és a Vízügyi Hatóság munkatársainak bevonásával közösen helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizni.
 10. A vízitúra szervező és a túravezető(k) felelőssége, hogy a vízitúra során a túravezető(k) maguknál tartsák a vízitúra igazolást vagy másolatát (akár elektronikus formában pl. e-mail) és személyazonosító okmányaikat.
 11. A vízitúrán bekövetkező esetleges balesetekért, tárgyi és/vagy személyi sérülésekért, károkért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság semmilyen felelősséget nem vállal.
 12. Felhívjuk a vízitúrázók figyelmét, hogy a Hévízi-csatorna teljes területén, a csatornában előforduló, agresszív terjedésű és a hazai növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos vízinövényfajok eltávolítása érdekében, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai, különböző beavatkozásokat hajtanak végre. A beavatkozások során speciális kotrógéppel (úszó kotró) történik meg az idegenhonos vízinövényfajok telepeinek eltávolítása a mederből.
 13. Felhívjuk a vízitúrázók figyelmét arra, hogy a kotrógép környezete (beavatkozási terület) különösen veszélyes terület. A munkálatokat végzők mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a vízitúrázást ne akadályozzák, ugyanakkor fontos, hogy a vízitúrázók a beavatkozási területen minél gyorsabban haladjanak keresztül.
 14. Tilos a kotrógépet megközelíteni, arra felmászni, ahhoz kikötni!
 1. Tilos az adott beavatkozási helyszíneken kikötni vagy bármilyen módon az esetlegesen folyamatban lévő munkálatokat akadályozni!

 

A közösségi normákon alapuló viselkedési szabályokat be kell tartani. A túra résztvevőit, vagy harmadik személyt jogszerű cselekményében, pihenésében zavaró résztvevő a túráról kizárásra kerülhet kártérítés nélkül.

A hajózási szabályokat (HSZ) be kell tartani.

A természetkárosító viselkedés azonnali kizárással jár a túráról, díj visszatérítés nélkül.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a vízitúrán résztvevők részére a vízre szállás, és a kiszállás helyén a személyi higiénés szükségletek kielégítése céljából mobil WC-ket biztosít. Szükség esetén kérjük a túrázókat, hogy ezeket vegyék igénybe.

 

15. NYuDuVizig előírások: A hévíz vízitúra útvonalon vízépítési és vízfolyást keresztező műtárgyak találhatók.

A következő helyen a műtárgy miatt a meder nem átjárható, a vízi járműveket szükséges esetben ki kell emelni:
– a Hévíz-folyáson a 0+688 km szelvényben,
– a Páhoki-övcsatornán a 4+119 km szelvényben.

A következő szelvényekben a vízfolyásokat keresztező műtárgyak, és vezetékek miatt előfordulhat, hogy a vízfelszín feletti szabad magasság – a vízállástól függően – nem elegendő:

– Hévíz-folyáson a 0+493 és 0+505 km szelvények között (híd, gáz- és vízvezeték),
– az Egyesített-övcsatornán a 3+570 és 4+150 km szelvényekben (csőhidak).

A 76-os számú főközlekedési út keresztezésében lévő áteresznél a kenuk mindenképpen kiemelendők (túra vége).

Az Egyesített övcsatorna 2+090 km szelvényében és a Páhoki-övcsatorna 1+030 km szelvényében szivattyútelepek találhatók, melyek üzemelésekor a vízfolyásokban turbulens áramlásra kell számítani.
A szivattyútelepek üzemeléséről is tájékoztatást kaphatnak a túrát megelőzően kérendő aktuális vízállásokkal együtt.

16. A felsorolt akadályok, egyéb műtárgyak, a vízfolyások torkolatai, és a terep aktuális állapotának függvényében a túrázók fokozott figyelemmel kötelesek eljárni.

17. A Hévíz-folyás, és az Egyesített- övcsatorna horgászvíz, a halászati jogot a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. gyakorolja, tehát engedély nélkül horgászni tilos!

18. A vízfolyásokon közlekedni csak jó látási viszonyok között szabad. A karaván köteles együtt haladni, a biztonságos követési távolság betartásával.

19. A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt. A vízitúra résztvevői a vízi létesítményeken, illetve kikötéskor a területen saját felelősségükre tartózkodnak.

20. A vízitúrán bekövetkező esetleges balesetekért, tárgyi és/vagy személyi sérülésekért, károkért a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Vízügyi Igazgatóság, a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, és a túraszervezők, vezetők felelősséget nem vállalnak.

Jelen szabályok hatályos változata a BFNP Nemzeti park és a Nyuduvizig oldalán találhatóak meg. A frissítések elmaradásáért nem vállalunk felelősséget, ezért kérjük az eredeti – hatóság által közzétett szabályok alapján tájékozódni.

——————